וועדה רפואית במשרד הביטחון היא וועדה הנוגעת להליכים משפטיים ומנהלתיים להגנה על זכויותיהם הרפואיות של אנשי כוחות הביטחון, והצבא ולמתן סיוע רפואי לאנשי הצבא ובני משפחותיהם.

משרד הביטחון ממנה וועדה כשאת לטיפול הבתיעות של מי שנפגע או נפצע במהלך שירותו הצבאי או שירות בכוחות הביטחון. הוודעה בודקת את הטענות ומנסה להחליט האם אכן מגיע זכאות לפיצוי עקב הפגיעה ואם כן מה חומרת הפגיעה שבעטיה יש לתת פיצויים.
למידע מורחב בנושא של מה זאת וועדה רפואית במשרד הביטחון? וועדה רפואית בצבא יש להעיף מבט ב- yedlaw.com

ממולץ להתייעץ עם אנשי מקצוע לפני שניגשים לוועדה

ההיסטוריה מלמדת שהקביעות של ודעה רפואית עלולות לא תמיד להיות לטובת התובע, והרבה פעמים יש מי שיוצא מהוועדה בתחושת החמצה ובתחושה שלא מוצו כל זכויותיו. לכן מומלץ להתייעץ עם מומחים לפני שניגשים לודעה הזאת, ובפרט שהההשלכות עלולות להיות די משמעותיות וגורליות.

הכנה מקצועית לפי הפגישה עם הוועדה תוכל לספק אלמנט של הכנה וידיעה מה צפוי להיות בתהליך, אילו מסמכים יהיה צריך להביא או אולי הוכחות ועדויות נוספות לפגיעה שבגינה דרוש פיצוי.

1. שלב ראשון – הצגת הטיעונים

בדרך כלל השלב הראשון בעבודת הוועדה הוא השלב בו הנעבדק מציג את כל הטיעונים שלו לגבי הפגיעה, הוא יכול להציג מסמכים אשר תומכים בטענה, כמו חוות דעת רפואיות מסמכי אשפוז. הוא יכול להיעזר גםבאיש מקצוע להציג את הטיעונים, ולבסוף הוא צריך לחתום על הפרוטוקול של הועדה לאשר את הטיעונים שהוצגו

2. שלב שני – בדיקה

השלב השני הוא השלב שבו נעשית בדיקה גופנים של הנבדק, ובשלב הזה בודקת ומאששת את טענות הנבדק לפגיעה, בדרך כלל מותלר שיהיה נוכח מלווה של הנבדק בעת השלב הזה, כמו כן הוועדה תבודק כמובן את כל המסמכים והראיות אשר הוצגו בפניה

3. שלב שלישי – הדיון

בשלב הזה יש דיון בלי הנבדק על כל הממצאים, מטרת הדיון היא לוודא שכל מה שנאסף עד כה רלוונטי רק לפגיעה שאירעה בזמן השירות. התיעוד של הדיון יתועד כמובן בפרוטוקול אך לא ניתן להשפיע עליו בזמן אמת.

4. שלב רביעי – החלטה

זה השלב בו הועדה מחליטה ומגיעה למסקנה על חישוב אחוזי הנכות שמגיעים לנבדק ,ומה התוקף של אחוזי הנכות.

5. שלב חמישי – תגמולים

ברגע שיש החלטה, היא מועברת לקצין התגמולים שאחראי על הוצאת הפיצויים בפועל