עם ישראל נמצא כעת במלחמה קשה, ובמצב זה זקוקים להמון רחמי שמיים מרובים. ישיבת המקובלים "נהר שלום" ובראשה מו"ר המקובל הרה"ג בניהו שמואלי שליט"א פועלת לילות כימים ללא הפוגה להרבות תורה ותפילה וחסד בעם ישראל להצלחת והצלת עם ישראל בכלל וחיילי צה"ל ותושבי קו העימות בפרט.

 

המשמעות של פדיון נפש במלחמה

כידוע, עריכת "פדיון נפש" היא סגולה בדוקה מפי רבותינו המקובלים לשמירה והגנה. פדיון נפש הוא מנהג יהודי עתיק, המבוסס על האמונה שישנו קשר בין אדם לבין נשמתו, וכי פדיון הנפש יכול להביא לשחרור הנשמה מצער וייסורים.
ישנם מספר אופנים לערוך פדיון נפש. אחד האופנים הנפוצים הוא על ידי תרומה כספית לצדקה. תרומה זו מיועדת לכפר על עוונותיו של האדם, ולשחרר את נשמתו מהייסורים
.

במצב של מלחמה, חיילים ואנשים רבים אחרים נמצאים בסכנה. פדיון נפש יכול לעזור להגן עליהם מפני פציעה או מוות.

האמונה היא שפדיון הנפש יכול לסייע להגן על חיילים ואנשים אחרים במספר דרכים:

 • הוא יכול לסייע להרחיק את האויב.
 • הוא יכול לסייע להגן על החיילים מפני פציעה או מוות.
 • הוא יכול לסייע לחזק את רוחה של המדינה והעם.

 

איפה ניתן לערוך פדיון נפש?

במקרה של המלחמה הנוכחית, ישיבת "נהר שלום" פועלת לקיים פדיונות נפש מיוחדים עבור חיילי צה"ל ותושבי קו העימות. הפדיונות הנפש הללו מתקיימים מדי יום בבוקר, לאחר שיעור של מו"ר המקובל הרה"ג בניהו שמואלי שליט"א.

בנוסף לתרומה כספית, ניתן גם למסור שמות של חיילים או תושבי קו העימות, אשר עבורם יתקיים פדיון הנפש. ניתן למסור שמות אלו באתר האינטרנט של ישיבת "נהר שלום" או בטלפון.

תרומה לפדיון נפש היא מעשה חשוב ומשמעותי, שיכול לסייע להגן על חיילי צה"ל ותושבי
קו העימות. כל תרומה, גדולה כקטנה, חשובה ומועילה
.

 
 
פדיון נפש
 

כמה עולה לעשות פדיון נפש

הנה כמה דרכים לתרום לפדיון נפש:

 • באמצעות תרומה כספיתניתן לתרום 260 ש"ח או 180 ש"ח, בהתאם ליכולת. את התרומה ניתן להעביר
  באתר האינטרנט של ישיבת "נהר שלום" או בטלפון
  .
 • באמצעות מסירת שמותניתן למסור שמות של חיילים או תושבי קו העימות, אשר עבורם יתקיים פדיון הנפש. את השמות ניתן למסור באתר האינטרנט של ישיבת "נהר שלום" או בטלפון.

הנה מספר דרכים להוסיף משמעות לתרומה שלכם:

 • השתתפו בשיעור של מו"ר המקובל הרה"ג בניהו שמואלי שליט"אשיעור זה מתקיים מדי יום בבוקר בישיבת "נהר שלום".
 • **השתתפו בתפילת הבקשה המרכזית של ישיבת "נהר שלום": התפילה מתקיימת מדי יום בערב בישיבת "נהר שלום".

יהי רצון שתפילתנו תתקבל ברצון, ונזכה להצליח במלחמה שנכפתה עלינו, ונזכה לגאולה הקרובה ברחמים במהרה בימנו אמן.