באופן עקרוני, הציונות הדתית מאמינה שכלל ישראל קשורה זה לזה, אך לא האומה כולה, פועלת יחד. הציונות החילונית היא תנועה פוליטית שאני קצת אמביוולנטי אליה, ולא תנועה דתית. אף על פי שהמחנה הדתי-ציוני הוצג כתנועה משיחית, יש בו גם מרכיב פרגמטי. זו תנועה פוליטית עם ערכים משלה, אך לא דתית.

למידע נוסף בנושא של ציונות דתית נא לבקר באתר dationline.co.il